ИЗЧИСЛЕТЕ ТОЧНАТА ЦЕНА, ИЗПОЛЗВАЙКИ МОДУЛА ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ!